ลางร้าย BTS # BTS PUT has sold out !!!

bts put

อิอิ ขายหมดแล้วน๊า แจ้งตลาดอย่างเป็นทางการ

เมื่อเค้าลางร้ายมีความชัดเจน

God Bless You… BTS

bts soldout

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.